Travel Express Sp. z o.o.
ul. Wilcza 50/52
00-679 Warszawa
tel: +48 22 453 53 53
fax +48 22 453 53 01

Infolinia
+48 22 453 53 90
801 881 882

PRESIDENT
Tim Hyland
E-mail:
tim.hyland@travelexpress.pl
tel. +48 22 453 53 99

MANAGING DIRECTOR
Aneta Montano
E-mail:
aneta.montano@travelexpress.pl
tel. +48 22 453 53 81

MICE DEPARTAMENT
Tel. + 48 22 453 53 90
mice@travelexpress.pl


MICE & INCOMING Manager
Anna Cudna
E-mail:
anna.cudna@travelexpress.pl
tel. +48 22 453 53 92

MICE Manager
Alicja Kapuścińska
E-mail:
alicja.kapuscinska@travelexpress.pl
tel. +48 664 942 552

MICE Manager
Małgorzata Maleszewska
E-mail:
malgorzata.maleszewska@travelexpress.pl
tel. +48 664 942 553

 

NIP: 526-10-01-484
REGON: 010712419
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000086924
Kapitał zakładowy 200000 PLN
Konto bankowe: mBank SA Oddział Korporacyjny Warszawa, Numer konta: 45 1140 1010 0000 3962 6500 1001
facebook